Kurum Politikalarımız

Çevre Politikamız

Turşu, konserve ve sos ürünlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile üretirken;
* Yürürlükteki çevre kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uymak,
* Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri izlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak,
* Faaliyetlerimiz sonucunda çıkan atıkları ilgili yasal düzenlemelere uygun yaklaşımlarla yönetmek,
* Çevre dostu ambalaj malzemeleri kullanmak,
* Çevre ile ilgili konularda kamuoyunun incelemesine açık olmak,
çevre politikamızdır.

Atık Yönetimi
Fabrikada oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar geçici depolama alanlarında toplanır ardından lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilir.
Atık Su Yönetimi
Üretim tesisleri kaynaklı atık sularımızın arıtımı son teknoloji ile donatılmış 3.500 m3/h debi kapasiteli biyolojik arıtma tesisimizde gerçekleştirilerek; KOİ, AKM ve pH değerleri atık su laboratuvarımızda periyodik olarak kontrol edilir ve düzenli olarak akredite kuruluş tarafından denetlenir.
Hava Kalitesi Yönetimi
Tesiste bulunan kömür yakıtlı akışkan yataklı buhar kazanı emisyon değerleri on-line olarak ölçülüp kayıt altına alınmaktadır. Emisyon değerleri ’’Endüstriyel Tesislerde Uygulanan Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği ‘’ limit değerleri altında tutulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kavanozda turşu ve sebzelerden, gurme soslara uzanan geniş ürün gamımızı dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırırken İş Sağlığı ve Güvenliği asıl önceliklerimizdendir. Oluşturduğumuz sağlıklı ve güvenli çalışma alanının korunması ve geliştirilmesi için, herkes kendi yetki alanı içinde gerekenleri yapmakla sorumludur.
Çalışanlarımız en önemli değerlerimizden olup, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin şekilde yerine getirmeleri için düzenlenen tüm eğitim faaliyetlerine katılır.
Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı hedefi benimsenerek, riskler azaltılır ve alınan önlemlerin sürekli olarak kontrol altında tutulması sağlanır.
Çalışan sağlığının korunması ve kontrolü, güvenli çalışma ortamı oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi konularında yasal yükümlülük ve standartları yakından takip ederek, hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışırız.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Tüketicilerimiz ve üretimlerini gerçekleştirdiğimiz müşterilerimiz için turşu, konserve ve sos ürünlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile üretirken;
* Gıda güvenliğini sağlamak,
* Faaliyet alanlarımızla ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak,
* Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,
* Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek,
* Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi, yenileşimci ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,
* Faaliyetlerimize ilişkin gıda güvenliği ve iş sağlığı güvenliği risklerini analiz etmek, değerlendirmek ve uygun koruyucu önlemlerle yönetmek,
* İnsana ve çevreye değer veren uygulamaları hayata geçirmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
* Çalışanlarımızın; stratejik hedeflerimizle uyumlu şekilde yetkinlik gelişimlerini, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimizin gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini ve sistemlerin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını sağlamak,
temel politikamızdır.

Sosyal Uygunluk Politikamız

Turşu, konserve ve sos ürünlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile üretirken;
* Yürürlükteki iş kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uymak,
* İşe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi gibi konularda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep v.b. ayrımcılığı yapmamak,
* Çalışanlara en az asgari yasal ücret sağlamak ve yasal olmayan herhangi bir ücret kesintisi yapmamak,
* Yürürlükteki yasal düzenlemeler ve sektörel standartlara uygun çalışma saatlerine uymak,
* Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
* Çocuk işçi çalıştırmamak,
* Hiçbir çalışanı zorla ve zorunlu koşullarla çalıştırmamak,
* Çevresel konularda yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak
sosyal uygunluk politikamızdır.