İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Euro Gıda olarak gücümüzü sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz.
Öncelikli hedef ve politikalarımız;

* Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,
* Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak,
* Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
* Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamak,
* İş süreçlerini kolaylaştıran ve zenginleştiren entegre insan kaynakları sistemlerini oluşturup, mevcut sistemleri daha verimli hale getirerek insana yatırımın geri dönüşünü * sağlamak,
* Çalışan motivasyonunu artırarak sonuç ve performans odaklı ekiplere sahip olmaktır.

Başvuru süreci

Başvurunuzun İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz’e ulaşması ile birlikte seçme/yerleştirme sürecimize adım atmış olursunuz.
Başvurunuz incelenecek ve mevcut boş pozisyonlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Eğer başvurunuz pozisyonun gerektirdiği yeterliliklerle örtüşüyorsa, görüşmeye davet edilirsiniz.
Gönderdiğiniz özgeçmişler başvuru veri tabanında bir yıl boyunca saklanıp değerlendirmeye açık tutulur.

İşe Alım Süreci

Euro Gıda’da işe alma süreci, yıllık kadro planlarının oluşturulması ile başlar. Yıl içinde oluşabilecek kadro ihtiyaçları, terfiler, atamalar ve organizasyonel değişiklikler de göz önüne alınarak belirlenmektedir.
Değerlendirmeler pozisyona göre; birkaç aşamalı (İnsan Kaynakları, Departman Yöneticisi, Genel Müdürlük) mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.
Teknik bilgi, tecrübe, kişisel özellikler ve şirket kültürümüze uyum gibi konularda değerlendirilen adaylar için son aşamada referans kontrolü yapılır. Tüm değerlendirmelerde olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma prosedürleri gerçekleştirilir.
Görüşmeler sonucunda yerleştirilemeyen adayların başvuruları ileride doğabilecek olası ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru veritabanında saklanır ve adaylara geri bilgi verilir.

Eğitim ve Geliştirme

Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi, başarısının sürekliliğini sağlayabilmesi ve çalışanlarının memnuniyetini arttırabilmesi için bazı eğitimlere katılım sağlanabilmektedir. İç ve dış kaynaklı eğitimler, toplantılar, fuar ve tanıtımlara katılımlar gerçekleştirilmektedir.

Ücret Yönetimi

Euro Gıda’da çalışanların ücretleri yılda 1 kez piyasa ücret araştırması, enflasyon oranı ve kişinin performansına göre revize edilir. Çalışanların üstlendikleri pozisyon, öğrenim durumu, deneyimi, yabancı dil yeteneği gibi faktörler dikkate alınarak ücret skalaları oluşturulur.

Çalışma Saatleri

* Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
* Fabrikamızda çalışanlar için çalışma saatleri sezon dinamiklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Staj Olanakları

Euro Gıda, öğrencilere staj olanağı sağlayarak bir yandan sektörel gelişime katkı sağlarken diğer yandan da potansiyel çalışanlarını belirleme şansı bulmaktadır.
Kontenjanlar doğrultusunda, genel müdürlük ve fabrikalarda üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı sağlanır. Lise öğrencileri öğrenim dönemlerinde, üniversite öğrencileri ise yaz döneminde staj yapabilmektedirler.
Staj başvuruları staj başvuru formu doldurularak yapılabilmektedir. Staj başvurusu yapan öğrenciler, İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz ile yapılan mülakatlar doğrultusunda staja kabul edilirler.
Yaz Dönemi: Üniversite öğrencilerinin staj başvurularını, o yılın Mayıs ayı sonuna kadar yapmaları beklenir. Yerleştirmeler kontenjan dâhilinde tamamlanır ve Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında stajlar gerçekleşir.

Staj Başvuru Formu [tıkladığınızda tarayıcınızda form sayfası açılır]

Başvuru Kanalları

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak için;
* İş Başvuru Formunu [tıkladığınızda tarayıcınızda form sayfası açılır] doldurabilirsiniz.
* ik@eurogida.com.tr adresine hazır özgeçmişinizi ekleyerek elektronik ortamda gönderebilirsiniz.